Rezerwy na zobowiązania w prawie bilansowym i podatkowym - OpenLEX

Klimczak Katarzyna, Rezerwy na zobowiązania w prawie bilansowym i podatkowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Rezerwy na zobowiązania w prawie bilansowym i podatkowym

Rezerwy na zobowiązania należy odróżnić od innych zobowiązań, takich jak zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne. Jako rezerwy wykazuje się ściśle określone co do rodzaju zobowiązania, których poniesienie jest według stanu na dzień bilansowy prawdopodobne lub pewne, jednak ich dokładna kwota lub data powstania nie jest znana.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX