Respektowanie praw autorskich w dokumentach planistycznych - OpenLEX

Golat Rafał, Respektowanie praw autorskich w dokumentach planistycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 grudnia 2021 r.
Autor:

Respektowanie praw autorskich w dokumentach planistycznych

Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawierają wyraźnych odniesień do problematyki prawa autorskiego odnośnie do regulowanych w tej ustawie studiów i planów. Jeżeli chodzi natomiast o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to nie zawiera ona precyzyjnej regulacji twórczości urbanistycznej, choć twórczość ta została w niej wyraźnie przewidziana. Jedną z rodzajowych kategorii utworów, wymienionych z nazwy, są bowiem, wyliczone razem z utworami architektonicznymi i utworami architektoniczno-urbanistycznymi, utwory urbanistyczne. Niniejszy komentarz jest poświęcony właśnie utworom urbanistycznym w kontekście ochrony praw autorskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX