Hajos-Iwańska Agnieszka, Reprezentacja spółki osobowej w sporze lub w umowie ze wspólnikiem uprawnionym do jej reprezentacji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Reprezentacja spółki osobowej w sporze lub w umowie ze wspólnikiem uprawnionym do jej reprezentacji

W przypadku osób prawnych lub podmiotów, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, istotnym zagadnieniem jest sposób ich reprezentacji, której w oczywisty sposób nie mogą realizować samodzielnie. Reprezentacja jest realizowana za pośrednictwem osób fizycznych, jako samodzielnie zdolnych do czynności prawnych. Może się zatem pojawić kwestia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu pomiędzy podmiotem reprezentowanym a reprezentującym. W przypadku części podmiotów, takich jak spółki kapitałowe, problem ten został rozwiązany na poziomie ustawowym, nie jest natomiast jednoznacznie rozstrzygnięte, w jaki sposób należy rozwiązywać go w spółkach osobowych. Temu interesującemu i doniosłemu praktycznie zagadnieniu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX