Bujalski Rafał, Reklamy polityczne [projekt UE]

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Nieaktualny
Autor:

Reklamy polityczne [projekt UE]

Przeciwstawienie się zagrożeniom, którymi są manipulacja informacjami i zagraniczna ingerencja w wybory, sprzyjanie otwartej i uczciwej debacie politycznej w państwach członkowskich, opartej na obiektywnych, przejrzystych i pluralistycznych informacjach oraz zagwarantowanie respektowania przez reklamę polityczną praw podstawowych, w tym prawa do prywatności to trzy główne cele projektu rozporządzenia w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej. Wypracowane przez Radę UE i Parlament Europejski tymczasowe porozumienie w sprawie projektu musi jeszcze zostać potwierdzone ostatecznie przez obie instytucje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX