Bujalski Rafał, Reklamy polityczne [projekt UE]

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Reklamy polityczne [projekt UE]

Promowanie wysokich standardów przejrzystości reklamy politycznej w UE, ograniczenie stosowania reklamy ukierunkowanej do celów politycznych oraz ułatwienie transgranicznego świadczenia usług w zakresie reklamy politycznej i nadzoru nad nimi to trzy główne cele projektu rozporządzenia w sprawie reklam politycznych. Uzgodniony przez Radę UE projekt rozporządzenia będzie teraz przedmiotem negocjacji tej instytucji z Parlamentem Europejskim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX