Zdyb Michał, Reklama usług doradztwa podatkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Reklama usług doradztwa podatkowego

Podpisana w dniu 23 czerwca 2010 r. nowelizacja ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym – dalej u.d.p. – wprowadziła szereg zmian, które mają na celu usprawnienie wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz poszerzenie kompetencji doradców podatkowych. Nowelizacja dostosowuje również przepisy ustawy o doradztwie do unijnej dyrektywy usługowej. Nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym dokonano również fundamentalnych zmian w zakresie kwestii związanych z możliwością reklamowania usług doradztwa podatkowego. Opisywane w niniejszym opracowaniu zmiany, które weszły w życie w dniu 7 sierpnia 2010 r., pociągnęły za sobą również konieczność nowelizacji zasad etyki doradców podatkowych (dalej zasady etyki).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX