Pytlewska Mirosława, Rejestracyjna rola sądu wieczystoksięgowego w postępowaniach wszczętych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Rejestracyjna rola sądu wieczystoksięgowego w postępowaniach wszczętych przez Komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Próby usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa wydają się uprawnione. Ponieważ jednak nie respektują nieodwracalnych skutków prawnych, łamią fundamentalne zasady ksiąg wieczystych, naruszając pewność obrotu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX