Makowski Kamil, Rejestracja i likwidacja związków j.s.t. w świetle znowelizowanych ustaw o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualny
Autor:

Rejestracja i likwidacja związków j.s.t. w świetle znowelizowanych ustaw o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym

W publikacji autor omawia zmiany, jakie w rejestracji i likwidacji związków jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX