Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych - OpenLEX

Kosieradzka-Federczyk Agata, Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) to jeden z elementów, które znalazły się w centrum reformy związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W założeniach projektowanych zmian miały to być zakłady o określonych ustawowo kryteriach zapewniające prawidłowe i kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na danym terenie, wskazane w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (WPGO), do których muszą być kierowane m.in. zmieszane odpady komunalne. Zapewnienie ich budowy, utrzymania i eksploatacji miało być zadaniem gminy. Opracowanie uwzględnia zmiany, które zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dalej ustawa nowelizująca) i z niewielkimi wyjątkami weszły w życie 6 lutego 2015 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX