Czajka-Marchlewicz Bogna, Realizacja inwestycji budowlanej a wykroczenia przeciwko roślinom, grzybom i zwierzętom

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Realizacja inwestycji budowlanej a wykroczenia przeciwko roślinom, grzybom i zwierzętom

Ustawa o ochronie przyrody sankcjonuje szereg działań, które mogą powodować szkody w świecie przyrodniczym. Wśród nich znajdują się działania wobec roślin, grzybów i zwierząt - jeżeli działania te podejmowane są niezgodnie z zasadami wprowadzonymi przez ustawę, stanowią one wykroczenia. Realizacja inwestycji budowlanej z samej swej istoty wiąże się z ingerencją w środowisko naturalne, a konieczność dokonania nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym np. poprzez zniszczenie znajdujących się na placu budowy roślin czy zwierząt, nierzadko jest jej nieuniknioną konsekwencją. W takich sytuacjach kluczowym staje się, aby wszelkie niezbędne działania odbywały się z poszanowaniem przewidzianych na tę okoliczność regulacji prawnych. Niniejsze opracowanie prezentuje wymogi odnoszące się do roślin, grzybów i zwierząt, z którymi inwestor może mieć do czynienia na terenie swojej inwestycji. Znajomość tych regulacji pozwoli każdą inwestycję przeprowadzić w sposób zgodny z prawem, a tym samym bezpieczny dla jej dalszego bytu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX