Czajka-Marchlewicz Bogna, Realizacja inwestycji budowlanej, a naruszenie zakazów obowiązujących na obszarach objętych formami ochrony przyrody

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2017 r.
Autor:

Realizacja inwestycji budowlanej, a naruszenie zakazów obowiązujących na obszarach objętych formami ochrony przyrody

Opracowanie dotyczy ograniczeń związanych z realizacją inwestycji budowlanych na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz odpowiedzialności karnej mogącej wynikać ze złamania zakazów obowiązujących na tych obszarach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX