Szybkie Andrzej, Przyznawanie emerytur osobom, które pracowały w Polsce i innych państwach członkowskich UE

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor:

Przyznawanie emerytur osobom, które pracowały w Polsce i innych państwach członkowskich UE

Osoby, które podlegały ubezpieczeniom społecznym w więcej niż jednym państwie członkowskim, nabywają uprawnienia emerytalne w każdym z tych państw. W większości państw członkowskich podstawą uprawnień emerytalnych uzyskiwanych po osiągnięciu wieku emerytalnego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym w ramach systemu emerytalnego danego państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX