Przypadki dopuszczalności oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste bez przetargu - OpenLEX

Mzyk Eugeniusz, Przypadki dopuszczalności oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste bez przetargu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualny
Autor:

Przypadki dopuszczalności oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste bez przetargu

W komentarzu praktycznym omówiono poszczególne przypadki wskazane w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., w których możliwe jest oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste bez przetargu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX