Mejka Anna, Przymusowy ustrój majątkowy małżonków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przymusowy ustrój majątkowy małżonków

Zasada autonomii woli małżonków w zakresie kształtowania łączącego ich ustroju majątkowego nie jest nieograniczona. Jednym z wyrazów tego ograniczenia jest instytucja przymusowego ustroju majątkowego małżeńskiego. Ustawodawca w art. 52-54 k.r.o. uregulował bowiem sytuacje, w których układ stosunków majątkowych małżonków nie jest uzależniony od ich zgodnej woli a od okoliczności szczególnych, wyczerpująco uregulowanych we wskazanych przepisach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX