Jackowski Szymon, Przymusowa sprzedaż lokalu oraz eksmisja z niego właściciela

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 marca 2017 r.
Autor:

Przymusowa sprzedaż lokalu oraz eksmisja z niego właściciela

Jednym z podstawowych obowiązków właściciela lokalu jest uiszczanie opłat, w postaci bieżących zaliczek, na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Nieuiszczanie należności przez właściciela w terminie powoduje, że zaliczka staje się zaległością, której wspólnota ma pełne prawo żądać i dochodzić od właściciela lokalu, z prowadzeniem egzekucji przez komornika włącznie. Komentarz opisuje jakie środki przysługują wspólnocie w celu wyegzekwowania należności od właściciela lokalu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX