Koralewski Michał, Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

Spółka osobowa może zostać przekształcona w spółkę kapitałową. Tego rodzaju transformacja wymaga jednakże przeprowadzenia sformalizowanej procedury, w którą każdorazowo musi zostać zaangażowany notariusz. W komentarzu opisano najważniejsze aspekty przekształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem roli notariusza.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX