Witosz Aleksander Jerzy, Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a problem zdolności upadłościowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 grudnia 2014 r.
Autor:

Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową a problem zdolności upadłościowej

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, pomyślana w swoim założeniu jako odformalizowanie wielu dziedzin aktywności przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w wielu ustawach, w tym także w kodeksie spółek handlowych. Zamysł wart jest poparcia. Wydaje się jednak, że wprowadzona tą ustawą regulacja pozwalająca na przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową wymaga analizy. Rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę budzą nie tylko wątpliwości, gdy chodzi o ich stosowanie, lecz także trudne, jak się wydaje, do przezwyciężenia trudności interpretacyjne. Wymaga to podjęcia bardzo szerokich rozważań o charakterze teoretycznoprawnym. Niniejsze opracowanie jest jedynie próbą ich zasygnalizowania i wskazania na niektóre praktyczne konsekwencje, jakie niesie ze sobą przedmiotowa regulacja. Wreszcie wydaje się, że przyjęte rozwiązanie jest zmultiplikowaniem formalności zamiast ich zminimalizowania, co może spowodować, iż przepisy te pozostaną martwe, bowiem osiągnięcie celu założonego w ustawie jest możliwe przy wykorzystaniu innych środków prawnych z dużo mniejszymi wydatkami na ten cel w stosunku do tych, jakie muszą być poniesione na podstawie przepisów ustawy z 25 marca 2011 r. nowelizującej kodeks spółek handlowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX