Dzienisiuk Dorota, Przekazywanie składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego i ewidencjonowanie składki na subkoncie w ZUS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2012 r.
Autor:

Przekazywanie składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego i ewidencjonowanie składki na subkoncie w ZUS

Z dniem 1 maja 2011 r. wprowadzono do systemu emerytalnego zmiany, odzwierciedlające nową koncepcję finansowania w przyszłości świadczeń emerytalnych z uwzględnieniem kontrowersji wokół potrzeby gromadzenia odrębnych środków z przeznaczeniem na ten cel (system kapitałowy czy repartycyjny) oraz udziału podmiotów państwowych i prywatnych w zarządzaniu gromadzonymi środkami lub w zabezpieczaniu w przyszłości środków na wypłatę emerytur.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX