Krywan Tomasz, Przekazanie przedsiębiorstwa między członkami z rodziny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przekazanie przedsiębiorstwa między członkami z rodziny

Przedsiębiorstwa mogą być zbywane (odpłatnie lub nieodpłatnie) nie tylko osobom obcym, ale również członkom rodziny (małżonkom, dzieciom, dalszym krewnym i powinowatym). W niniejszym komentarzu omówione zostaną skutki takich transakcji w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX