Gos Waldemar, Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe - zamknięcie PKPiR

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe - zamknięcie PKPiR

W niniejszym komentarzu autor przedstawił zagadnienia dotyczące przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe. Wskazał w nim m.in. kiedy występuje taki obowiązek, przedstawił wzór zawiadomienia o stosowaniu przepisów o rachunkowości, które należy złożyć do urzędu skarbowego, przybliżył zasady zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz przeprowadzenia spisu z natury, a także wskazał szereg czynności, które jednostka gospodarcza, bez względu na osobowość prawną, rozpoczynająca prowadzenie ksiąg rachunkowych powinna wykonać.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX