Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Przedstawicielstwo do zaciągania zobowiązań wekslowych i czekowych

Przedstawicielstwo do zaciągania zobowiązań wekslowych i czekowych obejmuje swym zakresem umocowanie do podpisania weksla lub czeku w imieniu każdego z dłużników wekslowych lub czekowych (wystawcy, akceptanta wekslu trasowanego, indosanta lub poręczyciela) oraz do wręczenia weksla lub czeku wierzycielowi (nabywcy weksla lub czeku).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację