Lewandowski Tomasz, Protokoły i adnotacje w ogólnym postępowaniu administracyjnym – czynności protokołowane, treść protokołu i protokół zeznań

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autor:

Protokoły i adnotacje w ogólnym postępowaniu administracyjnym – czynności protokołowane, treść protokołu i protokół zeznań

Komentarz wyjaśnia instytucje protokołów i adnotacji uregulowanych w kodeksie postępowania administracyjnego. Podczas omawiania wskazanego zagadnienia szczególną uwagę zwrócono na dorobek doktryny, orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego starając się wyjaśnić najczęściej spotykane w praktyce wątpliwości i problemy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX