Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka... - OpenLEX

Paszkowski Artur, Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 października 2014 r.
Autor:

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

W dniu 15 października 2014 r. Centrala NFZ przedstawiła w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Nr 79/2013/DSOZ.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX