Redakcja, Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - co zakłada?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - co zakłada?

Aktualnie w Sejmie trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (X kadencja, druk sejm. nr 33). W ramach komentarza przybliżamy najważniejsze zmiany, jakie zakłada projekt, z perspektywy personelu placówek medycznych oraz kierowników tych podmiotów leczniczych .

Projekt dotyczy zobowiązania podmiotu leczniczego do ustalenia na nowo wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, który po 1 lipca uzyskał kwalifikacje zawodowe powodujące zaliczenie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy określonym w załączniku do ustawy z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – dalej u.s.u.n.w.

1.Nowy mechanizm podnoszenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników podnoszących kwalifikacje

Jak wynika z uzasadnienia do ww. projektu, „ustawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX