Programy dobrowolnych odejść niepewne podatkowo - OpenLEX

Różycki Karol, Programy dobrowolnych odejść niepewne podatkowo

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Programy dobrowolnych odejść niepewne podatkowo

W ostatnich latach można zauważyć w Polsce coraz częstsze sięganie przez pracodawców do formuły „programów dobrowolnych odejść” - dalej „PDO”. PDO zastosowały np. PKN Orlen, Poczta Polska czy PKP Cargo. Programy te przede wszystkim służą ograniczeniu, a nawet wyeliminowaniu niepożądanych skutków zwolnień większej grupy pracowników, występujących zwłaszcza przy zwolnieniach grupowych. Z założenia mają skłonić pracowników do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy z pracodawca. PDO stosują podmioty, które stoją przed koniecznością znacznej redukcji kosztów zatrudnienia. Jednocześnie konstrukcja PDO, co do zasady, zapewnia pracodawcy kontrolę nad niepożądanymi odejściami fachowców i sprawnych menadżerów, uzależniając odejście pracownika od zgody pracodawcy.

Organy podatkowe kwestionują zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów uzyskiwanych przez pracowników wypłacanych w ramach PDO.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX