Makowski Kamil, Procedura przyjęcia bądź zmiany statutu związku j.s.t. po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Procedura przyjęcia bądź zmiany statutu związku j.s.t. po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw zawiera w swych przepisach realizację założeń zmierzających do uproszczenia, a w konsekwencji skrócenia postępowania, którego celem ma być modyfikacja treści statutu związku międzygminnego oraz związku powiatów. Zmiana ta, obok uregulowania procedury zmiany w ogóle oraz możliwości tworzenia związków powiatowo-gminnych, jest najważniejszą z wprowadzonych nowelizacją.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX