Poczobut Jerzy (red.), Prawo właściwe dla odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez małżonka za granicą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autorzy:

Prawo właściwe dla odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez małżonka za granicą

Przedmiotem komentarza są reguły ustalania prawa właściwego dla odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków za granicą. W zależności od powiązania sprawy z poszczególnymi systemami prawnymi podstawą rozstrzygnięcia powyższego zagadnienia może być prawo polskie albo obce. To, które z nich zostanie zastosowane, wynika z norm kolizyjnych polskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX