Prawo podatnika do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi - OpenLEX

Mudrecki Artur, Prawo podatnika do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 sierpnia 2015 r.
Autor:

Prawo podatnika do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi

Jednym z głównych celów reformy sądownictwa administracyjnego wprowadzonej z dniem 1 stycznia 2004 r. było zapewnienie stronie, w tym podatnikowi, prawa do rzetelnego procesu, tj. zapewnienie tego prawa dla blisko 30.000 podatników rocznie. W niniejszym artykule zostaną poddane analizie unormowania prawne oraz praktyka sądowa w zakresie przestrzegania tego podstawowego prawa wynikającego z konstytucji i umów międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem. Celem podjętych dociekań jest próba odpowiedzi na prowokacyjne może pytanie, czy podatnik przed sądami administracyjnymi ma prawo do rzetelnego procesu? Jaki poziom ochrony wyznacza standard wypracowany przez społeczność międzynarodową?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX