Michalczyk Leszek, Prawo podatkowe w inżynierii rachunkowości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawo podatkowe w inżynierii rachunkowości

W komentarzu omówiona została rola inżynierii rachunkowości, jaką pełni ona przy rozliczaniu obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa. Opisane zostały podstawowe rozbieżności pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym oraz istotność dla inżynierii rachunkowości wyodrębnienia procedury potrącania kosztów podatkowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX