Obzejta Łukasz, Prawa i obowiązki agenta rozliczeniowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Prawa i obowiązki agenta rozliczeniowego

Niniejszy komentarz praktyczny opisuje prawa i obowiązki agenta rozliczeniowego, których źródłem jest ustawa o usługach płatniczych. Scharakteryzowano w nim także zasadę otwartości systemów płatności w kontekście udziału w nich agentów rozliczeniowych oraz prawa i obowiązki agenta rozliczeniowego działającego w formie prawnej instytucji płatniczej. Wzmiankowano w nim również niektóre prawa i obowiązki agenta rozliczeniowego, których źródłem są przepisy rozporządzenia 2015/751 (tzw. MIF).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX