Paszkowski Artur, Praktyczne problemy przy korzystaniu z eWUŚ

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 listopada 2013 r.
Autor:

Praktyczne problemy przy korzystaniu z eWUŚ

Minęło już kilka miesięcy od wdrożenia elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. Nadal jednak pojawiają się nowe wątpliwości i pytania dotyczące funkcjonowania systemu. Poniższy komentarz przybliża problematykę obligatoryjności/fakultatywności stosowania eWUŚ, weryfikacji prawa do świadczeń pacjentów szpitalnych oraz warunki rozliczania świadczeń w tzw. trybie uproszczonym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX