Rychter Renata Alicja, Postępowanie w sprawie udzielenia licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Postępowanie w sprawie udzielenia licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób

Komentarz omawia procedurę uzyskiwania licencji wspólnotowych, w tym wymogi, jakie musi spełnić przedsiębiorca zarówno w momencie ubiegania się o wydanie licencji, jak i w okresie jej posiadania, z uwzględnieniem przepisów krajowych i orzecznictwa sądów administracyjnych, a także rozbieżności wynikające z przepisów krajowych innych wybranych państw Unii Europejskiej. Opracowanie porusza również problematykę przenoszenia uprawnień z licencji wspólnotowych, a także potencjalnych sankcji, które mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę działającego w tzw. szarej strefie z uwagi na brak wymaganej licencji wspólnotowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX