Bartosiewicz Adam, Postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych skarbowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 1 marca 2017 r.
Autor:

Postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych skarbowych

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej skarbowej zazwyczaj toczy się w ramach kilku faz. Pierwszą i pod wieloma względami najważniejszą fazą tego postępowania jest postępowanie przygotowawcze. Jest ono prowadzone po ujawnieniu faktu popełnienia, bądź po ujawnieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego albo wykroczenia skarbowego. Ma ono służyć albo potwierdzeniu faktu popełnienia czynu zabronionego i jednocześnie pozwalać na wymierzenie sprawcy czynu zabronionego stosownej albo też ma prowadzić do wykazania, że do popełnienia przestępstwa skarbowego (wykroczenia skarbowego) nie doszło.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX