Postępowanie na drodze cywilnej – pozew cywilny - OpenLEX

Marzec Agnieszka, Postępowanie na drodze cywilnej – pozew cywilny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 lutego 2014 r.
Autor:

Postępowanie na drodze cywilnej – pozew cywilny

Pokrzywdzony w wyniku przestępstwa może dochodzić przed sądem cywilnym odszkodowania za poniesione straty pozostające w bezpośrednim związku z przestępstwem. W tym przypadku jest to samoistny proces cywilny. Podstawowym dowodem w postępowaniu cywilnym jest skazujący wyrok sądu karnego przeciwko sprawcy przestępstwa. Pokrzywdzony musi jeszcze wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniem sprawcy (przestępstwem) a wyrządzoną szkodą. Związek ten musi być adekwatny, tzn. rzeczą powoda cywilnego (pokrzywdzonego) jest wykazanie, że szkoda jest normalnym skutkiem popełnionego przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX