Pomoc de minimis dla zakładów pracy chronionej - OpenLEX

Soszyńska - Purtak Paulina, Pomoc de minimis dla zakładów pracy chronionej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 lipca 2011 r.
Autor:

Pomoc de minimis dla zakładów pracy chronionej

Zakłady pracy chronionej mogą się starać o zwrot poniesionych wydatków związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym w ramach pomocy de minimis. Podstawą zakwalifikowania udzielonego niepełnosprawnym wsparcia jako pomocy de minimis jest zaświadczenie wydane przez upoważnione podmioty. Co do zasady przyznana pomoc wynosi 100% poniesionych wydatków, przy czym niektóre zwolnienia mogą być przeznaczone na pokrycie tych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 81% wartości zwolnień. W komentarzu przedstawiono definicję zakładu pracy chronionej, pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. Wskazano również kategorie wydatków, na sfinansowanie których może zostać udzielona pomoc de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakład pomocy chronionej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX