Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor:

Podział kompetencji w zakresie wykonywania budżetu j.s.t.

Warunkiem sukcesu każdej jednostki samorządu terytorialnego jest prawidłowe gospodarowanie posiadanymi zasobami finansowymi. Pociąga to za sobą konieczność prawidłowego zarządzania finansami, bowiem od tego zależy osiągnięcie przez samorząd terytorialny założonych celów rozwojowych. Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego stanowi jeden z najważniejszych elementów zarządzania w ogóle. Przyjęta w polskim modelu samorządu terytorialnego praktyka, nakłada przede wszystkim na organ wykonawczy, obowiązek dbania o właściwe gospodarowanie finansowymi zasobami stanowiącymi budżet tej jednostki. Dlatego analiza uprawnień organu wykonawczego w procedurze budżetowej (rozumianej, jako opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie i przedłożenie sprawozdania) jest zagadnieniem szczególnie ważnym w obrębie finansów publicznych i szczególnie finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?