Podstawy prawne zatrudnienia pracowników samorządowych - powołanie oraz umowa o pracę - OpenLEX

Szewc Tomasz, Szewczyk Helena, Podstawy prawne zatrudnienia pracowników samorządowych - powołanie oraz umowa o pracę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2011
Status: Aktualny
Autorzy:

Podstawy prawne zatrudnienia pracowników samorządowych - powołanie oraz umowa o pracę

W niniejszym komentarzu, w oparciu o doświadczenia praktyczne, orzecznictwo sądowe oraz dorobek doktryny, ukazano przede wszystkim istotne odrębności związane z procedurą zatrudniania w samorządzie terytorialnym na różnych podstawach prawnych. Celem komentarza jest pomoc w wyeliminowaniu istniejących w praktyce błędów merytorycznych i uchybień formalnych, które niestety zdarzają się w procesie zatrudniania na wolne stanowiska pracowników samorządowych. Natomiast świadomie pominięto kwestie uregulowane przez powszechne ustawodawstwo pracy oraz przez tzw. prawo samorządowe ustrojowe. W tym zakresie można bowiem sięgnąć do istniejących w tym zakresie podręczników i komentarzy.

Komentarz praktyczny poświęcony jest zatrudnieniu na podstawie powołania, umowy o pracę oraz mianowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX