Podstawy określania treści danych gromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców - OpenLEX

Makowski Kamil, Trzcińska Diana, Podstawy określania treści danych gromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autorzy:

Podstawy określania treści danych gromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców

Stosownie do celu prowadzenia rejestrów treść danych w nich zawartych powinna w najszerszym zakresie pokrywać się ze stanem faktycznym, z którym mamy do czynienia w przypadku każdej określonej indywidualnie osoby fizycznej. Powoduje to konieczność ustalenia sposobu określania treści podlegających rejestracji danych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX