Golat Rafał, Podmioty nieistniejące w podatkach dochodowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Podmioty nieistniejące w podatkach dochodowych

Podatki to zobowiązania cywilnoprawne, które obciążają konkretne podmioty. W praktyce często jednak zdarza się, iż w celu zmniejszenia swoich podatkowych obciążeń, podatnicy przypisują określone zdarzenia podmiotom nieistniejącym. W przepisach prawa podatkowego problematyka podmiotów nieistniejących nie została jednak szczegółowo uregulowana.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX