Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 października 2013 r.
Autor:

Podmiot podatku

Ustawy podatkowe wskazując przedmiot opodatkowania z jednej strony nakładają obowiązek zapłaty podatku na określone przepisami podmioty prawa podatkowego, z drugiej zaś strony przyznają odpowiednie instrumenty innym podmiotom do egzekwowania tego obowiązku. W niniejszym opracowaniu przedstawiono definicję podmiotu opodatkowania, ukazując na przykładach najważniejsze podmioty opodatkowania w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?