Gawrychowska-Kłak Ewa, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 września 2015 r.
Autor:

Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Komentarz to kompleksowy materiał przedstawiający szanse, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy, pozyskując dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Artykuł poświęcony jest omówieniu przede wszystkim możliwości finansowania szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Równocześnie w materiale została opisana procedura pozyskiwania środków w ramach Poddziałania 2.1.1, od momentu ogłoszenia o konkursie do momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy