Nowak Tomasz D. (red.), Stanisławiszyn Piotr (red.), Podatnik akcyzy od nielegalnie pobranej energii elektrycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 2 lutego 2023 r.
Autorzy:

Podatnik akcyzy od nielegalnie pobranej energii elektrycznej

Implementacja na grunt prawa krajowego przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania energii elektrycznej, powodująca przeniesienie - w stosunku do wówczas obowiązujących przepisów ustawy o podatku akcyzowym - momentu wymagalności podatku akcyzowego z dnia jej wydania na moment wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, wymusiła jednocześnie konieczność wprowadzenia regulacji pozwalających na opodatkowanie energii elektrycznej pobieranej nielegalnie, od której akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości przez jej dystrybutora. Kwestia ta nie była dotychczas szerzej analizowana w piśmiennictwie, pomimo regularnie odnotowywanych prób kradzieży elektrycznej i podejmowanych w związku z tym działań organów podatkowych. Celem niniejszego artykułu jest wypełnienie tej luki oraz próba przedstawienia zagadnienia opodatkowania tak pobieranej energii, w świetle obowiązujących przepisów, jak również stosowanej przez organy podatkowe praktyki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX