Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 lipca 2019 r.
Autor:

Podatkowe skutki orzeczenia separacji

Przez separację należy rozumieć uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstępowania przez któregokolwiek z małżonków w nowy związek małżeński. Brak możliwości ponownego zawarcia małżeństwa jest podstawową różnicą pomiędzy separacją a rozwodem. Komentarz omawia podatkowe skutki orzeczenia separacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?