Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami komunalnymi - OpenLEX

Jerzy Janusz, Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami komunalnymi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami komunalnymi

Komentarz omawia możliwość realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami w ramach współpracy gmin i partnerów prywatnych, analizując oddzielnie klasyczną formułę partnerstwa prywatnego – PPP oraz realizację przedsięwzięcia w ramach koncesji na roboty budowlane i usługi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX