Partnerstwo publiczno – prywatne szansą na realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w dobie... - OpenLEX

Laszczyński Łukasz, Partnerstwo publiczno – prywatne szansą na realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w dobie kryzysu gospodarczego - cz. I

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Partnerstwo publiczno – prywatne szansą na realizację zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w dobie kryzysu gospodarczego - cz. I

Realizacja publicznych zadań wiąże się w obecnych czasach z trudnym do rozwiązania problemem, który zmusza wydatkujących środki publiczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie o formułę wydatkowania przedmiotowych środków oraz możliwości ich pozyskania dla realizacji tych zadań. Bardzo często sposobem na rozwiązanie tych problemów może okazać się partnerstwo publiczno-prywatne (dalej PPP).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX