Kowalski Radosław, Partnerstwo publiczno-prywatne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Partnerstwo publiczno-prywatne

7 października 2005 r. weszła w życie większość przepisów ustawy wprowadzającej do systemu prawnego pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego. Z kolei od 27 lutego 2009 r. obowiązują regulacje normujące zasady współpracy podmiotów publicznych i prywatnych przy realizacji zadań publicznych. W niniejszym komentarzu opisane zostały najważniejsze rozwiązania prawne, które muszą być stosowane przy zawieraniu umów o partnerstwo publiczno-prywatnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX