Siwek Marek, Orzekanie na posiedzeniu o warunkowym umorzeniu postępowania karnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Orzekanie na posiedzeniu o warunkowym umorzeniu postępowania karnego

Niniejszy komentarz dotyczy jednej ze szczególnych sytuacji rozstrzygania na posiedzeniu o odpowiedzialności karnej oskarżonego, jaką jest orzekanie o warunkowym umorzeniu postępowania. Odnosi się on do merytorycznych przesłanek warunkowego umorzenia postępowania, a w głównej mierze do uwarunkowań procesowych, tj. do zagadnień związanych z charakterem decyzji o skierowaniu sprawy na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania, kwestii kręgu uczestników tego postępowania, przebiegu posiedzenia, treści wyroku i szczególnych aspektów wydania takiego wyroku na posiedzeniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX