Tarno Jan Paweł, Orzeczenia sądowe jako formy czynności podejmowanych w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 września 2023 r.
Autor:

Orzeczenia sądowe jako formy czynności podejmowanych w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wśród czynności sądowych, najistotniejsze znaczenie mają czynności podejmowane w formie orzeczeń. Orzeczenia sądu mogą mieć formę wyroku, postanowienia lub uchwały. Autor charakteryzuje szczegółowo powołane powyżej formy orzeczenia, powołując się na liczne orzecznictwo i założenia doktryny w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX