Kozłowski Andrzej J., Organizacje pozarządowe - zasady funkcjonowania i finansowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 23 września 2015 r.
Autor:

Organizacje pozarządowe - zasady funkcjonowania i finansowania

Współpraca organizacji sektora publicznego, szczególnie organów administracji publicznej, z organizacjami obywatelskimi i pozarządowymi wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzi do lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz do wzrostu aktywności obywateli w realizacji zadań mających szczególne znaczenie dla wielu grup społecznych. Opracowanie podejmuje problematykę funkcjonowania organizacji pozarządowych, szczególnie zasad finansowania ich działalności oraz prowadzonej przez nie gospodarki finansowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX