Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników kierowców - OpenLEX

Pancewicz Magdalena, Sakowska Agnieszka, Tomaszewska Barbara, Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników kierowców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników kierowców

Niniejszy komentarz omawia problematykę opodatkowania świadczeń przyznawanych kierowcom – pracownikom branży TSL (transport, logistyka, spedycja). Przedmiotem analizy jest wskazanie, które ze świadczeń mogą podlegać wyłączeniu spod opodatkowania oraz jakie warunki muszą w tym celu być spełnione.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX