Krywan Tomasz, Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło

Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zaliczają się, co do zasady, przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Nie dotyczy to jednak wszystkich przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W komentarzu wskazano rodzaje takich przychodów oraz zasady ich opodatkowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX